"; include_once("languagepicker.php"); echo "
"; //-------------------------------------------------------------------------------- //----------------------formulier----------------------------------------------- $naam=$_POST["naam"]; $adres=$_POST["adres"]; $woonplaats=$_POST["woonplaats"]; $telefoon=$_POST["telefoon"]; $email=$_POST["email"]; $bericht=$_POST["bericht"]; $ingevuld2=$_POST["ingevuld2"]; $code=$_POST["code"]; //----controle of email adres is ingevuld----- //-----controles--------------------------------- if(!$email || !$bericht || $code!="E6D75"){ //------------------------------------------- if($ingevuld2=="ja"){ //------------------- $txt_red= ""; $txt= ""; if(!$email){$txt_email=$txt_red;}else{$txt_email=$txt;} if(!$bericht){$txt_bericht=$txt_red;}else{$txt_bericht=$txt;} if(!$code){$txt_code=$txt_red;}else{$txt_code=$txt;} $foutmelding="U bent vergeten om een veld in te vullen"; //einde if($ingevuld2=="ja") } //------------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------- echo "

U kunt hier een boekingsaanvraag of bericht versturen

Om spam tegen te gaan dient U onderstaande code in te vullen:

$foutmelding

$txt_code Code [denk aan hoofdletters]

Uw naam

Uw adres

Uw postcode + woonplaats

Uw telefoonnummer

$txt_email Uw email adres

$txt_bericht Schrijf hieronder Uw bericht en druk daarna op de knop "Verzenden".

"; //------------------------------------------------------------------------- echo "
E-mail: info@kretavilla.eu | mobiel: +31-(0)651340259 | telefoon: +31-(0)118-471324
"; exit; //einde if(!$veld1 || !$veld } //-------------------------------------------------------------------------------- //------------------------------------------------------------------- require("mailto.php"); $to = "zomer@zeelandnet.nl"; $subject = "Reactie / Boekingsaanvraag KretaVilla.eu"; $body = "Gegevens van degene die reageerde\n\n". "naam : $naam\n\n". "adres : $adres\n\n". "woonplaats : $woonplaats\n\n". "telefoonnummer : $telefoon\n\n". "email adres : $email\n\n". "bericht : \n\n". "--------------------------------\n\n". "$bericht\n\n". "---------------------------------\n\n"; email_verzenden($to,$subject,$body); //------------------------------------ $url = "verzenden_succesvol.html"; echo(""); exit; ?>